کنفرانس خبری جی اوکس | 21 فروردین 90

 

 Mario Moretti Polegato رئیس کمپانی جی اوکس در کنفرانس خبری برند جی اوکس  که در 21 فروردین  ماه سال 90 توسط گروه کاسپین مد برگزار شد، حضور پیدا کرد.

 

بازگشت
©2021 Caspian Mode All Rights Reserved.Developed by KAREN PARDAZ